Algemene Voorwaarden

Met ingang van 1 november 2017 maakt Aves IT B.V. gebruik van de voorwaarden van Nederland ICT (voorheen ICT~Office). Nederland ICT is dé branchevereniging van 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland. Deze algemene voorwaarden beantwoorden aan de laatste stand van zaken wat betreft wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. Tevens leveren deze voorwaarden een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen Aves IT B.V. als leverancier en u als klant.

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De voorwaarden zijn hieronder te downloaden, en worden u daarnaast bij iedere offerte en factuur meegestuurd.

Vragen?

Heeft u vragen over onze voorwaarden? Neem contact op met ons via e-mail op website@aves-it.nl

nl_NLNederlands